Als je je hier aanmeldt, krijg je toegang voor één jaar tot de volgende cursussen:

 • Werken met SPSS
 • De pilot Tekstverwerken
 • Basis ICT, met de nadruk op basisskills in spreadsheet bouwen
 • Presentatietechnieken in Powerpoint

De prijs is € 26 voor één jaar.

Zorg ervoor dat wanneer je een betaling doet, je dit doet op het account waar je normaal mee werkt. Doe je de betaling met een account  van bijvoorbeeld: vader, moeder, oom of tante, dan krijgen: vader, moeder, oom of tante toegang tot de cursus, maar jij nog steeds niet. Je kunt inloggen op jouw naam en de betaling kan dan vanaf elke gewenste rekening gedaan worden. De betalende naam mag afwijken.Dit is de cursus SPSS voor jaar 2 studenten commerciële economie.  

De eerste lessen zijn een herhaling van vorig jaar. Daarna worden verschillende toetsen en toetsmethodes uitgelegd waaronder:

 • codeerschema
 • chi kwadraat
 • t-toets
 • Mann Whitney U
 • Kruskall Wallis
 • correlatie
 • regressie
 • custom tables
 • en meer

Voor het volledig doorlopen van de cursus heb je ongeveer 28 uur nodig.


In deze cursus wordt verder door gegaan op de basis van de cursus uit blok 1. Om hier goed aan het werk te kunnen, moet je die cursus wel gedaan hebben. Hier worden wat uitgebreidere functies behandeld en wordt  meer (financieel) inzicht gevraagd.

Het doorlopen van de cursus, zal ongeveer 18 uur van jouw tijd vragen. Dat zijn 18 welbestede uren, want wat er van stagebedrijven doorgaans terugkomt, is dat studenten gebrek hebben aan ICT vaardigheden. Excel, Word, SPSS, enz er wordt altijd naar gevraagd.

Presenteren is een belangrijke vaardigheid van commercieel economen. In deze cursus vind je een korte cursus over het gebruik van Powerpoint bij presentaties.

Voorkennis is niet nodig. Nou ja, je moet wel een bestand kunnen openen en opslaan natuurlijk.

Als je de hele cursus doorloopt, ben je daar ongeveer 12 uur mee bezig.


Deze cursus gaat uit van een voorkennis in tekstverwerken. Er wordt verwacht dat je basishandelingen zoals Font kleur, grootte, vet, schuin gedrukt ezn beheerst. Hier leer je handigheden voor het maken van een groter document. Als je alles gaat uitproberen, heb je daar ongeveer 6 uur voor nodig.