Zelf aanmelden

Een basiscursus voor spreadsheet bouwen. Spreadsheet is de generieke naam voor dit soort rekenprogramma's, waar Excel er éen van is. Anderen zijn Calc van Open Office, of Calc van Libre Office. In deze cursus leer je de basis beginselen van het werken met een spreadsheet.

Als je voor het eerst in deze cursus komt, kun je naar binnen met de volgende sleutel: Groep15.x! (Afhankelijk van jouw groep is dat dan Groep15.1!, Groep15.2!. enz)

Zie voor het aantal studiepunten en de studiebelasting de studiegids van jouw opleiding.