Zelf aanmelden

Een basiscursus voor spreadsheet bouwen. Spreadsheet is de generieke naam voor dit soort rekenprogramma's, waar Excel er éen van is. Anderen zijn Calc van Open Office, of Calc van Libre Office. In deze cursus leer je de basis beginselen van het werken met een spreadsheet.

Als je voor het eerst in deze cursus komt, kun je naar binnen met de volgende sleutel: Groep15.x! (Afhankelijk van jouw groep is dat dan Groep15.1!, Groep15.2!. enz)

Zie voor het aantal studiepunten en de studiebelasting de studiegids van jouw opleiding.


Presenteren is een belangrijke vaardigheid van commercieel economen. In deze cursus vind je een korte cursus over het gebruik van Powerpoint bij presentaties.

Voorkennis is niet nodig. Nou ja, je moet wel een bestand kunnen openen en opslaan natuurlijk.

Als je de hele cursus doorloopt, ben je daar ongeveer 12 uur mee bezig.

Deze cursus gaat uit van een voorkennis in tekstverwerken. Er wordt verwacht dat je basishandelingen zoals Font kleur, grootte, vet, schuin gedrukt ezn beheerst. Hier leer je handigheden voor het maken van een groter document. Als je alles gaat uitproberen, heb je daar ongeveer 6 uur voor nodig.

In deze cursus wordt verder door gegaan op de basis van de cursus uit blok 1. Om hier goed aan het werk te kunnen, moet je die cursus wel gedaan hebben. Hier worden wat uitgebreidere functies behandeld en wordt  meer (financieel) inzicht gevraagd.

Het doorlopen van de cursus, zal ongeveer 18 uur van jouw tijd vragen. Dat zijn 18 welbestede uren, want wat er van stagebedrijven doorgaans terugkomt, is dat studenten gebrek hebben aan ICT vaardigheden. Excel, Word, SPSS, enz er wordt altijd naar gevraagd. Niemand vraagt op de werkvloer om uitleg van de modellen van Tracey en Wiersema. (Moet je ook wel kennen natuurlijk)

Een basiscursus spreadsheet bouwen voor propedeuse studenten HBO economie. Spreadsheet is de generieke naam voor dit soort rekenprogramma's, waar Excel er éen van is. Anderen zijn Calc van Open Office, of Calc van Libre Office. In deze cursus leer je de basis beginselen van het werken met een spreadsheet.

Je zult ongeveer 16 uur nodig hebben voor de volledige cursus.


Deze cursus leert je de beginselen van de bedrijfseconomie. Je leert begrippen als:

  • Beginbalans
  • Eindbalans
  • Resultatenrekening
  • Liquiditeisoverzicht
  • Investeringsanalyse
  • Ratio Analyse
  • en meer.

Let op, deze cursus is bedoeld voor propedeuse commerciële economie van de Hogeschool van Amsterdam en wordt gegeven in blok 4.