Testomgeving voor de HAN

Dit is een basiscursus over de beginselen van bedrijfseconomie. Hier worden onder andere behandeld:

 • Beginbalans
 • Eindbalans
 • Investeringsanalyse
 • Ratio Analyse
 • Resultatenrekening
 • en meer
Dit is de T1 cursus van de HU
HAN testomgeving
De omgeving bevat de cursus T2 zoals die gebruikt wordt bij de Hogeschool Utrecht

Dit is een basiscursus over de beginselen van bedrijfseconomie. Hier worden onder andere behandeld:

 • Beginbalans
 • Eindbalans
 • Investeringsanalyse
 • Ratio Analyse
 • Resultatenrekening
 • en meer

Dit is de cursus "Finance" zoals die gebruikt wordt op de HvA

Deze oefenstof is niet inclusief bij de cursus. Het zijn deeltoetsjes die door de MER HvA zijn gebruikt. De verschillende versies zijn er tussen uitgehaald. Het zou kunnen worden aangeboden voor studenten die de hele cursus al gedaan hebben.