Testomgeving voor de HAN

Dit is een basiscursus over de beginselen van bedrijfseconomie. Hier worden onder andere behandeld:

  • Beginbalans
  • Eindbalans
  • Investeringsanalyse
  • Ratio Analyse
  • Resultatenrekening
  • en meer
Dit is de T1 cursus van de HU
HAN testomgeving
De omgeving bevat de cursus T2 zoals die gebruikt wordt bij de Hogeschool Utrecht

Dit is een basiscursus over de beginselen van bedrijfseconomie. Hier worden onder andere behandeld:

  • Beginbalans
  • Eindbalans
  • Investeringsanalyse
  • Ratio Analyse
  • Resultatenrekening
  • en meer

Dit is de cursus "Finance" zoals die gebruikt wordt op de HvA

Deze oefenstof is niet inclusief bij de cursus. Het zijn deeltoetsjes die door de MER HvA zijn gebruikt. De verschillende versies zijn er tussen uitgehaald. Het zou kunnen worden aangeboden voor studenten die de hele cursus al gedaan hebben.

Dit is een cursus waarin de basis van de financiële rekenkunde wordt uitgelegd. Met behulp van Exel zullen financiële berekeningen inzichtelijk worden gemaakt.

Behandeld worden onder andere

  • Interest
  • Renten
  • Anuïteten
  • Rentabiliteitswaarde

Zie voor het aantal studiepunten en de studiebelasting de studiegids van jouw opleiding.

Een basiscursus voor spreadsheet bouwen. Spreadsheet is de generieke naam voor dit soort rekenprogramma's, waar Excel er éen van is. Anderen zijn Calc van Open Office, of Calc van Libre Office. In deze cursus leer je de basis beginselen van het werken met een spreadsheet.

Je kunt je hier alleen aanmelden via de bovenstaande aanmeldingsmodule

Bundel cursussen Finance voor Bedrijfskunde MER

Je hebt dan ook gelijk toegang tot de cursus Finance.

De aanmelding is eenmalig. Je kunt na aanmelding ook rechtstreeks naar de cursussen gaan.

Als er nogmaals om een aanmeldingssleutel wordt gevraagd, klik je op een cursus in een andere categorie waarvoor je niet bent aangemeld.