Als je je hier aanmeldt, krijg je toegang voor 1 jaar tot de volgende cursussen van Bedrijfkunde MER:

 • De basis van Finance
 • Basis ICT, met de nadruk op basis skills in Excel

De totale prijs is €45,- voor 1 jaar.

De prijs is als volgt opgebouwd

 • Finance € 37,10
 • Basis ICT (Excel) in combinatie met Finance € 7,90)
 • Deze prijzen zijn inclusief 6% BTW

Als iemand anders voor je betaalt, zorg er dan voor dat dit gebeurt als je ingelogt bent met jouw eigen account.  Er zijn accounts aangemaakt  o.b.v. jullie HvA gegevens. We gaan er van uit dat je die gebruikt. Lees de aanwijzing op de beginpagina. Het gebeurt nogal eens, dat een betalende ouder zelf een account aanmaakt en daarmee betaalt. Dan kan jouw vader, moeder, oom, tante, in de cursus, maar jij nog steeds niet.

N.B. Zelf aanmaken van een account is mogelijk. Het is de bedoeling dat je van deze mogelijkheid gebruik maakt, als je om een of andere reden niet op de lijst van de HvA stond. Er is dan geen account voor je aangemaakt.


Dit is een basiscursus over de beginselen van bedrijfseconomie. Hier worden onder andere behandeld:

 • Beginbalans
 • Eindbalans
 • Investeringsanalyse
 • Ratio Analyse
 • Resultatenrekening
 • en meer

Je kunt je hier alleen aanmelden via de bovenstaande aanmeldingsmodule

Bundel cursussen Finance voor Bedrijfskunde MER

Je hebt dan ook gelijk toegang tot de cursus Excel

De aanmelding is eenmalig. Je kunt na aanmelding ook rechtstreeks naar de cursussen gaan. Als er nogmaals om een aanmeldingssleutel wordt gevraagd, klik je op een cursus in een andere categorie waarvoor je niet bent aangemeld.


Een basiscursus voor spreadsheet bouwen. Spreadsheet is de generieke naam voor dit soort rekenprogramma's, waar Excel er éen van is. Anderen zijn Calc van Open Office, of Calc van Libre Office. In deze cursus leer je de basis beginselen van het werken met een spreadsheet.

Je kunt je hier alleen aanmelden via de bovenstaande aanmeldingsmodule

Bundel cursussen Finance voor Bedrijfskunde MER

Je hebt dan ook gelijk toegang tot de cursus Finance.

De aanmelding is eenmalig. Je kunt na aanmelding ook rechtstreeks naar de cursussen gaan.

Als er nogmaals om een aanmeldingssleutel wordt gevraagd, klik je op een cursus in een andere categorie waarvoor je niet bent aangemeld.

Dit is een oefentoets van Excel. Let op, dat je eerste de toets zelf doet en dan de uitwerking bekijkt in de filmpjes. Op die manier leer je er het meeste van.
Als het goed is, heb je zonder verdere  handelingen toegang tot deze lokatie. Wordt er om een sleutel gevraagd; deze is: test