Als je je hier aanmeldt, krijg je toegang voor zo lang als je studeert tot de volgende cursussen:

  • Basis ICT, met de nadruk op basisskills in spreadsheet bouwen
  • Werken met SPSS
  • De pilot Tekstverwerken
  • Presentatietechnieken.
  • Advanced excel (Blok 4)

De prijs is € 31,30 voor één jaar
Dit bedrag is inclusief 6% BTW

Zorg ervoor dat wanneer je een betaling doet, je dit doet op het account waar je normaal mee werkt. Als de betaling doet, log dan eerst in met je eigen account. De betaling gaat dan via Ideal. Die betaling kan ook door een andere persoon dan jezelf gedaan worden.


Deze cursus voor de propedeuse HBO Economie,  is een inleiding voor het gebruik van SPSS. De totale studielast voor deze inleiding is 18 uur.

Een basiscursus spreadsheet bouwen voor propedeuse studenten HBO economie. Spreadsheet is de generieke naam voor dit soort rekenprogramma's, waar Excel er éen van is. Anderen zijn Calc van Open Office, of Calc van Libre Office. In deze cursus leer je de basis beginselen van het werken met een spreadsheet.

Je zult ongeveer 16 uur nodig hebben voor de volledige cursus.


Deze cursus gaat uit van een voorkennis in tekstverwerken. Er wordt verwacht dat je basishandelingen zoals Font kleur, grootte, vet, schuin gedrukt ezn beheerst. Hier leer je handigheden voor het maken van een groter document. Als je alles gaat uitproberen, heb je daar ongeveer 6 uur voor nodig.

Presenteren is een belangrijke vaardigheid van commercieel economen. In deze cursus vind je een korte cursus over het gebruik van Powerpoint bij presentaties.

Voorkennis is niet nodig. Nou ja, je moet wel een bestand kunnen openen en opslaan natuurlijk.

Als je de hele cursus doorloopt, ben je daar ongeveer 12 uur mee bezig.

In deze cursus wordt verder door gegaan op de basis van de cursus uit blok 1. Om hier goed aan het werk te kunnen, moet je die cursus wel gedaan hebben. Hier worden wat uitgebreidere functies behandeld en wordt  meer (financieel) inzicht gevraagd.

Het doorlopen van de cursus, zal ongeveer 18 uur van jouw tijd vragen. Dat zijn 18 welbestede uren, want wat er van stagebedrijven doorgaans terugkomt, is dat studenten gebrek hebben aan ICT vaardigheden. Excel, Word, SPSS, enz er wordt altijd naar gevraagd. Niemand vraagt op de werkvloer om uitleg van de modellen van Tracey en Wiersema. (Moet je ook wel kennen natuurlijk)